• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • darkblurbg
  Process Control 2019
  22. medzinárodná konferencia riadenia procesov
 • 13.5.2019 Podujatie

  IAM na DYCOPS 2019

  V dňoch 23.-26. apríla 2019 sa Radoslav Paulen zúčastnil na konferencii IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems (DYCOPS) vo Florianopolise, Brazília. Náš ústav obohatil program konferencie štyrmi príspevkami.

  FB-Fotky

 • 3.5.2019 Podujatie

  Ján Drgoňa: Implementation and Remote Operation of White-Box Model Predictive Control in an Office Building

  V utorok 21.5.2019 sa uskutoční vedecký seminár, ktorý povedie náš úspešný absolvent Ing. Ján Drgoňa, PhD. (KU Lueven, Belgicko), na tému "Implementation and Remote Operation of White-Box Model Predictive Control in an Office Building".

  FB-Udalosť

 • 3.5.2019 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V piatok 3. mája obhajovali výsledky svojich zaujímavých semestrálnych projektov študenti IAM: Bc. Tereza Ábelová, Bc. Diana Dzurková, Bc. Kristína Fedorová, Bc. Lenka Galčíková, Lívia Homolová, Bc. Samuel Hrstka, Bc. Matej Kintler, Bc. Roman Kohut, Bc. Alexy Morozov, Bc. Michal Slávik, Bc. Peter Sovik a Bc. Rudolf Trautenberger.

  FB-Fotka

 • 3.5.2019 Podujatie

  Letná katedrovica Automatizérov

  Študenti štvrtého ročníka Vás pozývajú na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 17.5.2019 o 10:00 tradične na Železnej studienke. Môžete sa tešiť na futbal, športové aktivity, spoločenské hry, guláš, grilovanie a kopu zábavy.

  POZOR NOVINKA!
  Tento rok si prineste aj spacáky a stany!

  FB-Udalosť

 • 2.5.2019 Novinka

  Doc. Ing. Michal Kvasnica je novým riaditeľom ÚIAM

  Dekan FCHPT prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. k 1. máju 2019 vymenoval za nového riaditeľa ÚIAM doc. Ing. Michala Kvasnicu, PhD. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov!

  FB-Fotka

 • 24.4.2019 Novinka

  Skúšky LS na OIRP

  Termíny skúšok na LS 2018/2019 na OIRP

 • 23.4.2019 Novinka

  Separovanie odpadu na IAM

  Od tohto semestra na ÚIAM separujeme odpad. Pozrite si výsledky prieskumu medzi študentami inžinierskeho štúdia na IAM, ktorých sme sa spýtali, či má separovanie odpadu zmysel. Naši študenti v tom majú jasno.

  Výsledky ankety

 • 18.4.2019 Odborný seminár

  Seminár reálnej analýzy

  Na oddelení matematiky dňa 24.4.2019 o 9.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na tému: On Relation between Asymptotic and Abel Densities.

  Referovať bude doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. z Prírodovedeckej fakulty Ostravskej Univerzity.

 • 17.4.2019 Odborný seminár

  Odborný seminár doc. Radoslava Paulena na KU Leuven

  Dňa 15. apríla 2019 viedol doc. Radoslav Paulen na KU Leuven, Belgicko, odborný seminár na tému "Effective recursive parallelotopic bounding for robust output-feedback control". Seminár bol súčasťou návštevy doc. Paulena na pracovisku Applied Mechanics and Energy Conversion Section, Department of Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven. Pôsobí tu aj náš úspešný absolvent doktorandského štúdia na ÚIAM, Ing. Ján Drgoňa, PhD., ktorý sa tu venuje implementácii prediktívneho riadenia na riadenie inteligentných budov.

  FB-Fotka

 • 10.4.2019 Odborný seminár

  Seminár reálnej analýzy

  Na oddelení matematiky dňa 17.4.2019 o 9.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na témy: Separátna spojitosť reálnej funkcie - referuje Doc.RNDr. Vladimír Balaž, CSc,

  Limitovanie ohraničených postupností - referuje PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.

  Referované príspevky budú prezentované na konferencii MITAV 2019 Brno.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS