• 31.3.2019 Podujatie

  IAM na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti

  Vo štvrtok 21.3. navštívil Ing. Richard Valo, PhD. Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti a predstavili žiakom praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov. Žiakom tiež prezentoval možnosti bakalárskeho študijného programu „Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve“, ktorý záujemcom o štúdium ponúka Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

  FB-Fotka

 • 19.3.2019 Podujatie

  Týždeň otvorených laboratórií

  V rámci Týždňa otvorených laboratórií sme na IAM privítali viac ako 100 študentov, ktorí videli praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov - od bezdrôtového riadenia chemického reaktora a rektifikačnej kolóny, cez prinncípy práce výdajného automatu, až po problematiku lokalizácie drona v priestore. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  FB-udalosť     FB-fotka

 • 21.3.2019 Odborný seminár

  Model-Based Feedforward Control of the Laser Metal Deposition Process

  V piatok 29.3.2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viedol David Dillkötter z Ruhr University Bochum, Nemecko, na tému "Model-Based Feedforward Control of the Laser Metal Deposition Process".

  FB-udalosť       FB-fotka

 • 21.3.2019 Odborný seminár

  Algebraic Dynamic Programming for Constrained Linear-Quadratic Optimal Control Problems

  V piatok 29.3.2019 sa uskutočnil odborný seminár, ktorý viedla Ruth Mitze z Ruhr University Bochum, Nemecko, na tému "Algebraic Dynamic Programming for Constrained Linear-Quadratic Optimal Control Problems".

  FB-udalosť      FB-fotka

 • 29.3.2019 Podujatie

  Prednáška z priemyslu na IAM

  V stredu 27.3. prišiel na IAM náš úspešný absolvent Ing. Miroslav Boloz zo spoločnosti EMST a  prednášal našim študentom o aktuálnych výzvach v oblasti priemyselnej automatizácie, hlavne s ohľadom na implementáciu SCADA systémov pre cestné tunely.

  FB-Fotka

 • 27.3.2019 Novinka

  Doc. Ing. Monika Bakošová CSc. bola zvolená za prorektorku STU

  V pondelok 25.3. akademický senát STU schválil pani docentku Ing. Moniku Bakošovú, CSc. za prorektorku STU pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 27.3.2019 Podujatie

  IAM na Advanced Process Modelling Forum v Londýne

  Bc. Martin Mojto a doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. sa v dňoch 26.-27. marca 2019 zúčastnili na konferencií Advanced Process Modelling (APM) Forum 2019 v Londýne, organizovanej spoločnosťou Process Systems Enterprise, vývojárom simulačného a optimalizačného prostredia gPROMS. Bc. Martin Mojto úspešne prezentoval poster "Modelling and Analysis of Control Pairings of an Industrial Depropanizer Column", kde zhrnul výsledky svojej práce v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

  FB-Fotka

 • 24.3.2019 Podujatie

  IAM na exkurzií v Mondi SCP, Ružomberok

  V piatok 22.3. boli študenti predmetu IAM na exkurzií v Mondi SCP v Ružomberku, kde sa prakticky oboznámili s technológiou výroby papiera z pohľadu automatizácie a riadenia procesov. Na exkurziu neskôr nadviazal výlet do našej krásnej okolitej prírody.

  FB-fotky     FB-udalosť 

 • 24.3.2019 Podujatie

  IAM na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

  Vo štvrtok 21.3. navštívil Ing. Richard Valo, PhD. Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku a predstavili žiakom praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov. Tiež žiakom prezentoval možnosti bakalárskeho študijného programu „Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve“, ktorý záujemcom o štúdium ponúka FCHPT STU v Bratislave.

  FB-fotka

 • 20.3.2019 Podujatie

  IAM na veľtrhu AMPER v Brne

  V stredu 20. marca navštívili študenti IAM Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia AMER v Brne.

  FB-Fotka   FB-udalosť

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS