Cieľom seminára bude oboznámenie sa s prostredím MOODLE a základmi práce v ňom.
Ukážeme si pridávanie zdrojov a aktivít ako sú napr. zadania, testy a odkazy na stránky a súbory.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS