V stredu 2. mája pán profesor Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU v Bratislave, udelil granty pre mladých výskumníkov STU. Za ÚIAM získali granty na svoje výskumné projekty Ing. Juraj Holaza, PhD. a Ing. Peter Bakaráč. Srdečne blahoželáme!

Ing. Juraj Holaza, PhD.: Optimálna Prevádzka Chemicko-Technologických Procesov.

Ing. Peter Bakaráč: Funkčný model miniatúrneho chemického reaktora pre edukačné a výskumné účely.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.05.2018 6:45
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS