V pondelok 28. mája sa na ÚIAM konali obhajoby diplomových prác, v rámci ktorých úspešne odprezentovali výsledky svojich prác: Petra Artzová, Miroslav Boloz, Linda Hanulová, Milan Horňák a Juraj Kukla. Všetkým srdečne blahoželáme!

FB-IAM-Fotka

Petra Artzová prezentovala výsledky svojej diplomovej práce na tému: „Prediktívne riadenie inverzného kyvadla“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantom bol Ing. Peter Bakaráč. 

Miroslav Boloz prezentoval výsledky svojej diplomovej práce na tému: „Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Richard Valo, PhD. a konzultantom bol Ing. Milan Šmotlák.

Linda Hanulová prezentovala výsledky svojej diplomovej práce na tému: „Robustné prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Oravec, PhD.

Milan Horňák prezentoval výsledky svojej diplomovej práce na tému: „Riadenie sústavy vozidiel“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Holaza, PhD.

Juraj Kukla prezentoval výsledky svojej diplomovej práce na tému: „Optimálne riadenie priemyselných zásobníkov“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 31.08.2018 12:50
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS