V piatok 8. júna sa v Aule Aurela Stodolu konali slávnostné promócie absolventov štúdia na FCHPT. Z absolventov štúdia na ÚIAM sa na promóciách zúčastnila Ing. Petra Artzová (prospela s vyznamenaním – Cena dekana FCHPT), Ing. Linda Hanulová (prospela s vyznamenaním – Cena dekana FCHPT) a Ing. Milan Horňák. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Fotky


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 31.08.2018 12:50
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS