Sme spoluautormi dvoch publikácii prezentovaných na European Control Conference, 12.-15. jún 2018, Limassol, Cyprus.

Fotka

Peter Bakaráč – Juraj Holaza – Martin Kalúz – Martin Klaučo – Johan Löfberg – Michal Kvasnica: Explicit MPC Based on Approximate Dynamic Programming,

Ilhan Mutlu – Juraj Oravec – Frank Schrödel – Rich Vosswinkel – Monika Bakošová – Mehmet Turan Söylemez: Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus.

Náš úspešný absolvent Bálint Takács sa v rámci svojej práce tiež zúčastnil tejto konferencie.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 17.06.2018 16:27
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS