V pondelok 18. júna sa ÚIAM konali obhajoby bakalárskych prác. Výsledky svojich prác úspešne prezentovali študenti: Barbora Bačíková, Kornel Bányi, Kristína Fedorová, Lenka Galčíková, Samuel Hrstka, Roman Kohut, Alexey Morozov a Michal Slávik. Všetkým srdečne blahoželáme!

Fotka

Barbora Bačíková prezentovala výsledky svojej práce na tému „Tvorba dynamických webových stránok“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kornel Bányi prezentoval výsledky svojej práce na tému „Automatická pasterizačná linka“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Richard Valo, PhD.

Kristína Fedorová prezentovala výsledky svojej práce na tému „Robotická optimalizácia“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantom bol Ing. Peter Bakaráč.

Lenka Galčíková prezentovala výsledky svojej práce na tému „Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Oravec, PhD.

Samuel Hrstka prezentoval výsledky svojej práce na tému „Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Roman Kohut prezentoval výsledky svojej práce na tému „Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Alexey Morozov prezentoval výsledky svojej práce na tému „Robotická optimalizácia“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Michal Slávik prezentoval výsledky svojej práce na tému „Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Oravec, PhD.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 18.06.2018 15:32
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS