V piatok 22. júna sa na ÚIAM konali obhajoby semestrálnych projektov. Svoje práce úspešne obhájili študenti: Bc. Daniel Boroš, Bc. Matúš Furka, Bc. Michaela Horvathová, Bc. Karol Kiš, Bc. Martin Mojto, Bc. Marika Malovcová, Bc. Martin Némeš, Bc. Jakub Nosko a ERASMUS-študent Alex Ferrer Párraga zo Španielska.

Fotka

Bc. Daniel Boroš prezentoval výsledky svojej práce na tému „Metódy dvojúrovňovej optimalizácie“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.

Bc. Matúš Furka prezentoval výsledky svojej práce na tému „Magnetická levitácia CE 152“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD.

Bc. Michaela Horvathová prezentovala výsledky svojej práce na tému „Návrh robustného riadenia založenom na konvexnom liftingu“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Juraj Oravec, PhD.

Bc. Karol Kiš prezentoval výsledky svojej práce na tému „Návrh optimálneho riadenia hydrolýzy propylénu“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD.

Bc. Martin Mojto prezentoval výsledky svojej práce na tému „Laboratórna destilačná kolóna“. Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.

Bc. Marika Malovcová prezentovala výsledky svojej práce na tému „Vzdialené riadenie laboratórnych procesov“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Richard Valo, PhD. 

Bc. Martin Némeš prezentoval výsledky svojej práce na tému „Implementácia konečných automatov na platforme Arduino“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Kalúz, PhD. 

Bc. Jakub Nosko prezentoval výsledky svojej práce na tému „Webový portál knižnice ÚIAM“. Školiteľom tejto práce bol Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Alex Ferrer Párraga je z Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Španielsko. Na STU je v rámci programu ERASMUS a prezentoval výsledky svojich projektov na tému: „Simulation and optimization of a diafiltration separation process“ a „Use of gProms ModelBuilder for processing,  modelling, simulation and optimizaion“. Školiteľom týchto projektov bol doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 31.08.2018 12:49
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS