V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému článku:

Juraj Oravec – Monika Bakošová – Marian Trafczynski – Anna Vasičkaninová – Alajos Mészáros – Mariusz Markowski: Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, zv. 159, str. 1–10, 2018.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 28.06.2018 9:11
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS