ShanghaiTech University a Slovenská technická univerzita v Bratislave vás srdečne pozývajú na workshop "Advanced Methods for Control and Estimation of Dynamic Systems" (AMCEDS), ktorého cieľom je spojiť teoretické poznatky odborníkov z oblasti riadenia procesov, aby zhodnotili nové možnosti v oblasti návrhu a implementácie moderných prístupov, metód a nástrojov riadenia a odhadu parametrov. 
ShanghaiTech University, 23. júl 2018. Ďalšie informácie: www.uiam.sk/amceds


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 11.07.2018 14:36
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS