V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:

M. Klaučo – M. Kalúz – M. Kvasnica: Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control. Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 77, pp. 1–8, 2019.


Zodpovednosť za obsah: Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná aktualizácia: 27.09.2018 7:39
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS