Prehľad termínov na skúšky z jednotlivých predmetov

Modelovanie v procesnom priemysle (skúšajúca doc. M. Bakošová):

Optimalizácia (skúšajúci Dr. M. Klaučo):

Projektové softvérové systémy (skúšajúci doc. J. Oravec):

Teória automatického riadenia I a III (skúšajúci prof. M. Fikar):

Technické prostriedky automatizácie (skúšajúci Dr. M. Kalúz)


Zodpovednosť za obsah: Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná aktualizácia: 13.01.2020 7:41
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS