Na svetovom kongrese IFAC (International Federation of Automatic Control), ktorý sa bude konať 12.-17.7.2020 v Berlíne, bude prezentovaných aj 9 vedeckých prác so spoluautormi z IAM. Okrem toho členovia IAM spoluorganizujú na IFAC World Congress 2 pozvané sekcie a 1 workshop.

Pozvané sekcie:

Workshop:

Akceptované články:


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 03.03.2020 6:37
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS