V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu novému vedeckému článku:

Juraj Oravec – Michaela Horváthová – Monika Bakošová: Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy (201), 1–11, 2020.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 29.04.2020 18:21
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS