Dňa 12.6.2020 o 13:00 sa on-line formou uskutoční dizertačná skúška MSc. Carlosa Valera v študijnom programe 2621V03 riadenie procesov D-RP, ktorý sa uskutočňuje v študijnom odbore Kybernetika. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce na tému "Set-membership State Estimation". Verejnosť môže obhajobu sledovať on-line cez Google Meet (pre zamestnancov STU) a živý prenos bude sprostredkovaný aj cez stránku YouTube (pre verejnosť).


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.06.2020 10:03
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS