Znovu spúšťame súťaž o propagačné predmety MATLAB. Pošlite nám do konca zimného semestra váš certifikát z ľubovoľného online kurzu MATLAB-ACADEMY do komentára k príspevku na FB-IAM a zo všetkých súťažiacich vyžrebujeme víťaza predmetov s logom MATLAB, ktoré nám poskytne spoločnosť HUMUSOFT.

FB-status

V rámci MATLAB - STU Campus-Wide License majú všetci študenti STU prístup k širokému spektru profesionálne spracovaných online kurzov. Môžete absolvovať kurz lineárnej algebry, riešenia diferenciálnych rovníc, programovania, strojového učenia a veľa iného.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 23.09.2020 11:05
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS