2017/2018 (Letný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2, 3 A. Vasičkaninová
07:00 ‐ 09:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2, 3 R. Valo
07:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie zo separačných procesov Lc NB 2116 422 4 P. Timár, P. Šuhaj
08:00 ‐ 10:00 Separačné procesy Pr NB CH16 522 5 J. Dudáš
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 249 152 1 S. Pavlíková
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 250 153 1 N. Krivoňáková
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 251 154 1 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Riadenie procesov Lc NB 222 erasmus 3 M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II Cv NB 261 155 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Matematika II Pr NB CH12 101, 102, 103, 104, 131, 132, 133 1 V. Baláž
10:00 ‐ 12:00 Separačné procesy Pr NB CH16 422 4 E. Graczová
10:00 ‐ 13:00 Separačné procesy Cv NB 257 522 5 Z. Lábovská
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 251 101, 103 1 Š. Boor
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 256 102 1 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 260 104 1 S. Pavlíková
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 249 131 1 A. Maťašovský
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 250 132 1 T. Visnyai
13:00 ‐ 16:00 Separačné procesy Cv NB 257 422 4 Z. Lábovská
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 J. Oravec
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 R. Valo
16:00 ‐ 18:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
16:00 ‐ 18:00 Internetové a informačné systémy Lc NB 247 141, 142, 153 1 Ľ. Čirka
16:00 ‐ 18:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 J. Holaza
16:00 ‐ 18:00 Základy elektrotechniky Cv NB 639 191 1 R. Valo
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 249 101 1 Ľ. Horanská
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 250 102 1 P. Viceník
10:00 ‐ 11:00 Finančný trh a podnikové financie Pr NB CH13 422 4 M. Zatrochová
10:00 ‐ 12:00 Informatika Lc NB 252 104 1 Š. Boor
10:00 ‐ 12:00 Matematika II Pr NB CH12 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 191 1 Z. Takáč
11:00 ‐ 12:00 Finančný trh a podnikové financie Cv NB 1132 422 4 H. Janáková
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 M. Klaučo
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 1, 3 A. Vasičkaninová
13:00 ‐ 14:00 Informatizácia a informačné systémy Pr NB 641 191 1 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 249 103 1 M. Jasem
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 251 104 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 R. Valo
14:00 ‐ 16:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 1, 3 A. Vasičkaninová
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II Cv NB 259 131 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II Cv NB 260 132, 152 1 A. Maťašovský
16:00 ‐ 18:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2 M. Klaučo
16:00 ‐ 18:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2 J. Holaza
16:00 ‐ 18:00 Informatika Lc NB 252 103 1 M. Nehéz
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 08:00 Úvod do riadenia procesov Pr NB CH15 e-rozvrh 2 R. Paulen
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 J. Oravec
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 2 R. Valo
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 3 J. Holaza
08:00 ‐ 10:00 Programovanie I Pr NB 638 e-rozvrh 2 M. Kvasnica
08:00 ‐ 10:00 Identifikácia Pr NB 641 422 4 M. Fikar
08:00 ‐ 10:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Pr NB CH15 e-rozvrh 3 M. Bakošová
10:00 ‐ 12:00 Programovanie I Lc NB 638 e-rozvrh 2 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia II Pr NB 641 422 4 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Vzdialené riadenie vnorených systémov Lc NB 693 e-rozvrh 2 M. Kalúz
10:00 ‐ 12:00 Riadenie procesov Pr NB CH14 e-rozvrh 3 M. Bakošová
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 249 141, 191 1 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 13:00 Matematika II Cv NB 250 151 1 S. Pavlíková
11:00 ‐ 12:00 Aplikovaná štatistika Pr NB 1132 101, 102, 131, 132, 252 1, 2 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 13:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 1132 101, 102, 131, 132, 252 1, 2 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 14:00 Identifikácia Lc NB 222 422 4 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Informatika Lc NB 252 131 1 Š. Boor
13:00 ‐ 15:00 Programovanie II Pr NB 638 e-rozvrh 3 M. Kvasnica
13:00 ‐ 16:00 Matematika II Cv NB 249 155 1 N. Krivoňáková
14:00 ‐ 16:00 Informatika Lc NB 1132 132 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky II Cv NB 257 133, 151 1 T. Visnyai
14:00 ‐ 16:00 Riadenie procesov Pr NB CH12 e-rozvrh 3 M. Bakošová
14:00 ‐ 17:00 Teória automatického riadenia II Lc NB 222 422 4 R. Paulen
15:00 ‐ 17:00 Programovanie II Lc NB 638 e-rozvrh 3 P. Bakaráč
16:00 ‐ 18:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 247 e-rozvrh 3 J. Oravec
16:00 ‐ 18:00 Informatika Lc NB 252 102 1 M. Nehéz
17:00 ‐ 19:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
08:00 ‐ 10:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2 M. Klaučo
08:00 ‐ 10:00 Webové technológie v automatizácii Lc NB 638 e-rozvrh 2 Ľ. Čirka
09:00 ‐ 10:00 Robustné riadenie Pr NB 641 522 5 M. Bakošová
09:00 ‐ 12:00 Matematika II Cv NB 249 142 1 T. Visnyai
09:00 ‐ 12:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy I Lc NB 639 422 4 R. Valo
10:00 ‐ 11:00 Inteligentné riadenie Pr NB 693 522 5 A. Mészáros
10:00 ‐ 12:00 Informatizácia a informačné systémy Lc NB 222 191 1 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky II Cv NB 256 153, 154 1 M. Jasem
10:00 ‐ 13:00 Integrované riadenie v procesnom priemysle Lc NB 252 e-rozvrh 3 A. Vasičkaninová
11:00 ‐ 13:00 Inteligentné riadenie Cv NB 693 522 5 A. Mészáros
12:00 ‐ 14:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 3 R. Valo
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 249 141, 191 1 P. Viceník
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II Cv NB 250 142 1 M. Gall
14:00 ‐ 15:00 Inteligentné riadenie Pr NB 693 erasmus 5 A. Mészáros
14:00 ‐ 16:00 Informatika Lc NB 1132 101 1 Š. Boor
14:00 ‐ 16:00 Robustné riadenie Cv NB 247 522 5 J. Oravec
15:00 ‐ 17:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 222 e-rozvrh 2 R. Paulen
15:00 ‐ 17:00 Inteligentné riadenie Cv NB 693 erasmus 5 A. Mészáros
16:00 ‐ 18:00 Informatika Lc NB 252 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 191 1 M. Nehéz
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 09:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov Lc NB 222 102, 141, 151 1 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Úvod do riadenia procesov Lc NB 252 e-rozvrh 2 J. Holaza
09:00 ‐ 10:00 Matlab -- pokročilé techniky Pr NB 222 401, 422 4 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 11:00 Matlab -- pokročilé techniky Lc NB 222 401, 422 4 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 14:00 Chemické a energetické inžinierstvo Lc NB 252
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS