Vedenie oddelenia

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., Vedúci oddelenia
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Zástupca vedúceho oddelenia
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., Tajomník oddelenia
Katarína Macušková, Sekretariát ústavu

OIRP zabezpečujeme pedagogickú, vedecko-výskumnú a hospodársku činnosť v nasledovných oblastiach:

Kontakt

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail:
6. poschodie, Blok B-C NB

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS