Správa sa každoročne vydáva začiatkom kalendárneho roka v anglickom jazyku. Správy si môžete prevziať vo formáte Portable Document Format (*.PDF).

Výročná správa za rok 2007 (58.17 kB)

Výročná správa za rok 2004 (236.58 kB)

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS