Za zoznamy publikácií zodpovedajú ich autori. Kontaktujte ich, ak chcete kópiu niektorej z publikácií.

20 naposledy vložených publikácií

 1. U. Sharma – S. Thangavel – A. R. Gottu Mukkula – R. Paulen: Effective Recursive Parallelotopic Bounding for Robust Output-Feedback Control. V 18th IFAC Symposium on System Identification, IFAC, 2018.
 2. O. Karlova – T. Visnyai: The Baire Classification of Strongly Separately Continuous Functions on ℓ∞. Real Analysis Exchange, č. 2, zv. 43, str. 325–332, 2018.
 3. P. Artzová: Prediktívne riadenie inverzného kyvadla. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 4. P. Artzová: Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2016.
 5. R. Paulen – A. R. Gottu Mukkula: Model-based design of optimal experiments for guaranteed parameter estimation of nonlinear dynamic systems. V SCAN 2016 17th International Symposium on Scientific Computing, Computer Arithmetic and Verified Numerics, str. 96–98, 2016.
 6. J. OravecM. Bakošová – M. Trafczynski – A. VasičkaninováA. Mészáros – M. Markowski: Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, zv. 159, str. 1–10, 2018.
 7. S. PavlíkováN. Krivoňáková: Zovšeobecnený inverz pre cykly. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 55–56, 2018.
 8. A. Kolesárová – R. Mesiar – S. Saminger-Platz: Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern copulas. Editor(i): J. Medina et al., V Information Processing and Management of Uncertainty in Knowlwdge-Based Systems. Theory and Foundations, Part I, Communications in Computer and Information Science, Springer, zv. 853, str. 244–252, 2018.
 9. R. Mesiar – A. Kolesárová: k-maxitive aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems, zv. 346, str. 127–137, 2018.
 10. V. BalážA. MaťašovskýT. Visnyai: On the uniform convergence of function series. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 13–14, 2018.
 11. M. Jasem: On properties of weak isometries in directed groups. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 38–38, 2018.
 12. P. Viceník: The construction of triangular conorms by means of additive generators. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 66–66, 2018.
 13. M. Gall: Teaching mathematics using STACK in Moodle. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 30–31, 2018.
 14. P. BakaráčJ. HolazaM. KlaučoM. Kalúz – J. Löfberg – M. Kvasnica: Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, 2018.
 15. Ľ. HoranskáZ. Takáč: Relations between classes of k-Choquet integrals. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 33–34, 2018.
 16. K. Bányi: Automatická pasterizačná linka. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 17. A. Morozov: Robotická optimalizácia. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 18. R. Kohút: Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 19. S. Hrstka: Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 20. L. Galčíková: Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS