ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Švorc

SOD mimetic activity of salicylatocopper complexes 75 81
Miroslava Puchoňová, Jozef Švorec, Ľubomír Švorc, and Dušan Valigura Vol. 70, 1
Newly synthesized indolizine derivatives – antimicrobial and antimutagenic properties 983 992
Petra Olejníková, Lucia Birošová, Ľubomír Švorc, Zuzana Vihonská, Martina Fiedlerová, Štefan Marchalín, and Peter Šafář Vol. 69, 7
Increase of biogas production from pretreated hay and leaves using wood-rotting fungi 649 653
Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ľubomír Švorc, and Miloslav Drtil Vol. 66, 7
Toxicity reduction of 2-(5-nitrofuryl)acrylic acid following Fenton reaction treatment 835 839
Tomáš Mackuľak, Petra Olejníková, Josef Prousek, and Ľubomír Švorc Vol. 65, 6

Saturday, September 23, 2023

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2023 Chemical Papers