ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Donovalová

Effect of reactants’ concentration on the ratio and yield of E,Z isomers of isatin-3-(4-phenyl)semicarbazone and N-methylisatin-3-(4-phenyl)semicarbazone 117 126
Klaudia Jakusová, Martin Gáplovský, Jana Donovalová, Marek Cigáň, Henrieta Stankovičová, Robert Sokolík, Jan Gašpar, and Anton Gáplovský Vol. 67, 1
Oxygen Exclusion from the Organic Solvents Using Ultrasound and Comparison with Other Common Techniques Used in Photochemical Experiments 271 274
T. Vencel, J. Donovalová, A. Gáplovský, T. Kimura, and Š. Toma Vol. 59, 4
The Effect of Ultrasound on Diphenyl Ether Photochemistry 250 254
A. Gáplovský, J. Donovalová, Š. Toma, B. Jakubíková, and R. Mračnová Vol. 57, 4
Nmr-study of (6-X-7-Y-8-Z)-substituted 3-dimethylamino-2H-1-benzopyranones 71 76
T. Liptaj, P. Hrnčiar, A. Gáplovský, and J. Donovalová Vol. 44, 1
Synthesis and spectral properties of 3-dimethylamino-6-X-7-Y-8-Z-2H-1-benzopyran-2-ones 669 675
P. Hrnčiar, A. Gáplovský, and J. Donovalová Vol. 43, 5
Photochemical isomerization of 2-(N-phenylamino)-2-phenyl-1,3-indandione 53 58
P. Hrnčiar, A. Gáplovský, E. Jankulicová, and J. Donovalová Vol. 42, 1
Photochemical isomerization of 2-alkyl-2-phenyl-1,3-indanediones to E-disubstituted and Z-disubstituted methylenephthalides 649 654
P. Hrnčiar, A. Gáplovský, V. Drgoncová, and J. Donovalová Vol. 40, 5
Preparation and some properties of 1,3-cyclotridecanedione and 1,3-cyclotetradecanedione 809 817
J. Donovalová, J. Šraga, and P. Hrnčiar Vol. 37, 6

Friday, July 19, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers