ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Goljer

1,3-Dipolar cycloadditions of heterocycles. 23. Cycloadditions of benzonitrile oxides to N-(2,6-dialkylphenyl)maleinimides 789 805
M. Konopíková, Ľ. Fišera, I. Goljer, Š. Varkonda, O. Hýblová, E. Šturdík, and R. Ujhélyová Vol. 45, 6
Synthesis and spectral properties of derivatives of 3-(benzazolylamino)-2-propenoic acid 801 810
V. Milata, D. Ilavský, and I. Goljer Vol. 42, 6
Functional terpolymers 119 124
E. Štaudner, G. Kyselá, A. Žemlička, I. Goljer, S. Nosálová, and Y. Smandrová Vol. 41, 1
1H  and 31P  NMR   study of 3,9-di(alkylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5,5]undecanes and their 3,9-dioxo analogs 363 378
V. Pätoprstý, Ľ. Malík, I. Goljer, M. Gőghová, M. Karvaš, and J. Durmis Vol. 40, 3
Synthesis and properties of photosensitive derivatives of cellulose 273 284
G. Čík, V. Lužáková, A. Blažej, J. Goljer, L. Omelka, and T. Marcinčinová Vol. 38, 2

Sunday, June 16, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers