ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Kozmál

Prof. Dr. Juraj Hostomsky, sixty years old 310 311
F. Kozmál Vol. 18, 4
Zrážanie hemicelulóz z odpadových lúhov pri výrobe alkalicelulózy zlúčeninami železa 444 458
F. Kozmál Vol. 9, 7
Dnešný stav zhodnotenia sulfitových výluhov 340 348
F. Kozmál Vol. 1, 9-10

Sunday, February 05, 2023

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2023 Chemical Papers